arva ORTOVOX 3+

Arva de la marca Ortovox de 3 antenes intel.ligent, ràpida i fàcil. Busca automàticament la senyal més próxima i múltiples victimes.